Bli med på å redde verden - litt

Dagens museer oppfordres til å være synlige aktører i samfunnsdebatten. Preus Museum har tatt oppfordringen.
Av: - Hortenlove
Sist oppdatert: 2018-10-01T12:37:13.0000000Z

Fokus på miljø og klimaendringer/Burtynsky og Eraker 

(Alt innhold i artikkelen er tilsendt fra Preus Museum)

Den 23. september åpnet Preus to utstillinger som hver på sin måte skildrer konsekvensene av overforbruk og miljøforurensning. Begge utstillingene vitner om at klimaendringene ikke rammer rettferdig og tydeliggjør at vi alle har et felles globalt ansvar for å skjerme utsatte grupper og sårbar natur. 

 

Utstillingene står til 24.3.2019 

 

Rune Eraker: Det blinde øye 

 

«I en tid der vår tids største utfordring er klima, er det i vårt land olje, statsbudsjett, evalueringer og mer for hver krone som gjelder. Det er boligpriser som ikke må falle. Aviser som skal selges. Politikere som stadig skal måles i terningkast og popularitet. Som dessuten skal gjenvelges. Om fire år. Syklusen er fire år. Denne utstillingen; denne boken, handler om dette. Om det hundreårsperspektivet vi mistet og om de som først får betale prisen. Prisen for at syklusen nå er så kort at den ikke lenger tar høyde for kommende generasjoner. Den tar ikke en gang høyde for de som lever nå.»  Rune Eraker 2014  

 

Gjennom åtte billedfortellinger, ledsaget av tekst, introduserer Eraker oss for mennesker som alt har erfart følgene av klimaendringene på kroppen. Hans mål er å gjøre miljøutfordringene mer konkrete og håndgripelige for de av oss som ennå ikke er rammet av endringene. Gjennom ord og bilder viser Eraker hvordan vår moderne livsførsel fører til at mennesker andre steder på kloden kjemper mot ekstrem tørke, økt nedbør, flere stormer, permafrost som tiner og hav som truer med å oversvømme land og byer.  

 

Utstillingen ble første gang vist i 2014, men temaet Eraker adresserer er dessverre stadig like aktuelt. 

 

Eraker er også aktuell med utstillingen «Fortell verden om oss» som åpner 13. september på Nobels Fredssenter.  

 

 

Edward Burtynsky: Man and Earth. Light and Shadows 

 

I utstillingen retter kanadiske Burtynsky vårt blikk mot hvordan naturen formes og påvirkes av menneskenes moderne liv. Han hever ingen pekefinger, men beskriver saklig miljøproblematikkens kompleksitet. Som når resirkulering av vestens elektronikk i Kina fører til massiv forurensing av store landområder og vannkilder. Samt hvordan kapitalismens jag etter profitt får nasjonale og multinasjonale selskaper til å overse konsekvensene av sin virksomhet. Fotografiene skildrer spor av menneskelig handlinger som gir sår i landskapet som aldri vil gro og viser oss ruinene fra vår industrielle tid.  

 

Motivene er hentet fra en rekke ulike land, men forteller den samme historien. Hvordan menneskenes skjødesløse omgang med jordas ressurser truer naturens eksistens, og i siste ledd vår egen fremtid.  Selv sier Burtynsky «I wish my artwork could persuade millions of people to join a global conversation about sustainability. »   

 

 

Dialog og aksjon  

 

Nettopp i erkjennelsen av at vi alle er ansvarlige, ligger grunnlaget for at Preus museum følger opp utstillingenes tema med dialog og aksjon. 

 

I samarbeid med professor Ove Jacobsen ved Senter for Økologisk Økonomi og Etikk i Bodø og lokale krefter arrangerte Preus museum en sokratisk dialog den 24.sept. på Knut for å rette oppmerksomheten mot hva vi som enkeltpersoner kan bidra med gjennom små endringer av eget dagligliv. 

 

I utstillingsperioden vil det også bli arrangert workshops rettet mot innbyggerne i Horten og omheng. Tema vil være gjenbruk og et mer bærekraftig forbruk. Deler av workshopen vil være et folkekjøkkenprosjekt som er åpen for alle. En annen del vil besta av tang og algesanking og hvordan vi kan bruke dette i matlaging. Ferskvannsbiolog Camilla Pettersen miljørådgiver i Horten kommune vil bidra i dette arbeidet. Den første workshopen blir gjennomført i uke 42. Workshopuka er et samarbeid med kunstner, kurator og aktivist André Tribbensee.

 

 

I tillegg vil det under utstillingsperioden være foredrag i biblioteket utvalgte søndager. Vi får blant annet besøk av Unni Beth Eriksen som har drevet kaffegrutprosjektet i Horten og som produserer Hortenssåpa.  

Etter utstillingsåpningen den 23. september ble det servert treretters hos Knut. Her var all maten laget av mat som ellers ville blitt matsvinn. Matsvinn blir definert som: "Alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet."

 I Norge kaster vi hvert år 355.000 tonn med mat. Vår utfordring som forbrukere er å lage mat basert på rester og finne kombinasjoner av det vi har i kjøleskapet, mens matindustrien og myndighetene får jobbe med metoder som reduserer matsvinn i andre ledd.  

Samarbeidspartnere:

Rema 1000 Lystlunden ved kjøpmann Bjørnar Heimdal 

Jonas Sørbye innehaver av Knut i Horten

Adrian Bialorucki og Maria Kowalczyk, fra Christians kafé i Tønsberg

Tilbake
Annet Innhold