Frokostseminar - Flere unge i fast arbeid
2018-11-02T07:00:00.0000000Z 2018-11-02T07:00:00.0000000Z
2018-11-02T07:00:00.0000000Z 2018-11-02T07:00:00.0000000Z

Frokostseminar - Flere unge i fast arbeid

Nærmere 10 prosent av alle unge i Vestfold i alderen 18-30 år står utenfor jobb og utdanning, og andelen er økende. Partnerskapet Verdiskaping Vestfold har derfor tatt initiativ til å sette i gang prosjektet Flere unge i fast arbeid. Aktørene i partnerskapet ser på dette som et alvorlig samfunnsproblem og har sammen forpliktet seg til å bidra til å snu utviklingen, blant annet gjennom økt samarbeid. Herved inviteres alle som jobber med barn, ungdommer og unge voksne i Vestfold til frokostseminar 2. november, kl. 08.00-10.00, på Campus Vestfold, Universitetet i Sørøst-Norge. Du kan lese mer om programmet og prosjektet, og melde deg på her: https://vfk.pameldingssystem.no/frokostseminar-flere-unge-i-fast-arbeid

Vis

Oppdatert: 2018-10-30T10:23:23.0000000Z

Annet Innhold