Hvordan rigge deg for investorkapital?
oktober 9

Hvordan rigge deg for investorkapital?

Vis
Er du interessert i å tiltrekke deg investorkapital? Vi inviterer til et miniseminar om det å rigge bedriften for å være aktuell for investorer. Miniseminaret er i to deler. Første del blir det presentasjoner fra to investorselskaper, deretter blir det praktisk workshop der alle skal utforme en "one-pager" som skal være et innsalg for å få investorkapital.

 

Agenda

 

12.00 - 12.15 – Velkommen og intro til tema v/ Tormod Moldestad

12-15 - 12.45 – Tenk Vekst v/Gøran Hauptmann

12.45 - 13.15 – MTI StartUp v/Jan Bratterud

13.30 - 15.00 – Workshop for oppstartsselskapene v/ Henrik Bruvik Sæther

 

Investeringsselskapene vil presentere:

 

1. Litt om selskapene de representerer

2. Investeringskriterier

3. Råd til oppstartsselskaper, herunder prising. Hvor er det oftest

at dgründerselskaper kommer til kort. Lessons learned fra to

erfarne investeringsrådgivere.

 

Meld deg på via linken å delta.

Tilbake

LIGNENDE
ARRANGEMENTER

 
 
 
 
 


Tilbake