Hvordan rigge deg for investorkapital?

Er du interessert i å tiltrekke deg investorkapital? Vi inviterer til et miniseminar om det å rigge bedriften for å være aktuell for investorer. Miniseminaret er i to deler. Første del blir det presentasjoner fra to investorselskaper, deretter blir det praktisk workshop der alle skal utforme en "one-pager" som skal være et innsalg for å få investorkapital.

 

Agenda

 

12.00 - 12.15 – Velkommen og intro til tema v/ Tormod Moldestad

12-15 - 12.45 – Tenk Vekst v/Gøran Hauptmann

12.45 - 13.15 – MTI StartUp v/Jan Bratterud

13.30 - 15.00 – Workshop for oppstartsselskapene v/ Henrik Bruvik Sæther

 

Investeringsselskapene vil presentere:

 

1. Litt om selskapene de representerer

2. Investeringskriterier

3. Råd til oppstartsselskaper, herunder prising. Hvor er det oftest

at dgründerselskaper kommer til kort. Lessons learned fra to

erfarne investeringsrådgivere.

 

Meld deg på via linken å delta.

2018-10-09T10:00:00.0000000Z 2018-10-09T10:00:00.0000000Z
2018-10-09T10:00:00.0000000Z 2018-10-09T10:00:00.0000000Z

Hvordan rigge deg for investorkapital?

Er du interessert i å tiltrekke deg investorkapital? Vi inviterer til et miniseminar om det å rigge bedriften for å være aktuell for investorer. Miniseminaret er i to deler. Første del blir det presentasjoner fra to investorselskaper, deretter blir det praktisk workshop der alle skal utforme en "one-pager" som skal være et innsalg for å få investorkapital.

 

Agenda

 

12.00 - 12.15 – Velkommen og intro til tema v/ Tormod Moldestad

12-15 - 12.45 – Tenk Vekst v/Gøran Hauptmann

12.45 - 13.15 – MTI StartUp v/Jan Bratterud

13.30 - 15.00 – Workshop for oppstartsselskapene v/ Henrik Bruvik Sæther

 

Investeringsselskapene vil presentere:

 

1. Litt om selskapene de representerer

2. Investeringskriterier

3. Råd til oppstartsselskaper, herunder prising. Hvor er det oftest

at dgründerselskaper kommer til kort. Lessons learned fra to

erfarne investeringsrådgivere.

 

Meld deg på via linken å delta.

Vis

Oppdatert: 2018-10-08T07:52:08.0000000Z

Annet Innhold