Thomas Hylland Eriksen: Norsk debatt før og etter internett
november 1

Thomas Hylland Eriksen: Norsk debatt før og etter internett

Vis
Master i faglitterær skriving i samarbeid med Universitetsbiblioteket inviterer til foredrag med professor Thomas Hylland Eriksen. Tema for foredraget er: Langsomme og raske tanker i informasjonssamfunnet - norsk debatt før og etter internett.

.

Thomas Hylland Eriksen er professor ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo. Internasjonalt er han mest kjent for sin forskning om etnisitet, nasjonalisme og globalisering.[1] I Norge mest kjent for sitt engasjement for å formidle sosialantropologi og et sosialantropologisk perspektiv på et flerkulturelt samfunn, globalisering, identitet og en rekke samfunnsspørsmål gjennom debatt, media og sitt faglitterære forfatterskap.en rekke samfunnsspørsmål gjennom debatt, media og sitt faglitterære forfatterskap.

 

Kilde: Wikipedia

Tilbake

LIGNENDE
ARRANGEMENTER

 
 
 
 
 


Tilbake