Har du hjerterom for en ungdom?

Horten kommune søker vennefamilier til våre enslige mindreårige flyktninger. Dette handler virkelig om HortenLove.
Av: - Hortenlove
Sist oppdatert: 2018-11-23T08:29:39.0000000Z

Det er 38 enslige mindreårige flyktninger som er bosatt i Horten. 17 av dem bor i bofellesskap, og resten bor i hybler. En bor i fosterhjem. Å føle tilhørighet der du bor er viktig for alle, men disse barna og ungdommene har kommet til en helt ny kultur, helt uten familie. De kjenner ingen.

Heldigvis tilbyr Horten kommune et bo- og omsorgstilbud for å hjelpe underveis i denne prosessen, men utover dette er det også ønsket at barna og ungdommene får mulighet til å bli kjent med andre enn de som er offentlig ansatte.

Det er viktig at de får føle på å være en del av vanlig familie i Norge, lære norsk, bli bedt på middag og være med på familiens aktiviteter. Det er særlig ungdommene i bofellesskap som har behov for vennefamilier. Dette handler virkelig om HortenLove.


Har du og din familie litt ekstra hjerterom til å hjelpe en som trenger det?

Å være vennefamilie er en berikende opplevelse gjennom gjensidig læring av kultur og tradisjoner.
Hvor ofte man møtes vil variere fra familens muligheter og barnets behov.

Bli med på informasjonsmøte på Rådhuset i Horten, 27. november klokka 18.00! 


For mer info kan du kontakte:

Erlend Troøien 

tlf: 40801426 / epost: Erlend.Trooien@horten.kommune.no

Ingrid Langelo 

tlf: 97550272 / epost: IngridL.Langelo@horten.kommune.no


For å komme til artikkelen på Horten kummune sine hjemmesider, klikk her.

Klikk her for å lese om Ahmad som har hatt vennefamilie i ett år og hvordan dette har gitt livet hans en ny dimensjon.


#Hortenlove

Tilbake