IP Strategi
2018-11-06T11:00:00.0000000Z 2018-11-06T11:00:00.0000000Z
2018-11-06T11:00:00.0000000Z 2018-11-06T11:00:00.0000000Z

IP Strategi

Immaterielle verdier finnes i forskjellige former, og vil i mange tilfeller utgjøre bedriftens viktigste konkurransefortrinn.Gjennom dette foredraget ønsker vi å gi et innblikk i hvordan verktøy som patenter, varemerke- og designregistreringer kan benyttes for å sikre de verdiene dere ønsker å skape. Sentrale tema:• Grunnleggende om de forskjellige industrielle rettighetene og hvordan de fungerer• IP-Strategi • Kommersiell utnyttelse og håndheving av rettigheter • Praktiske erfaringerBjørn Tisthammer fra Patentstyret presenterer litt generelt om de ulike immaterielle rettighetene og deretter de industrielle rettighetene (Patent, varemerke og design).Katrine Malmer-Høvik, fra Advokatfirmaet Sands har en mer praktisk vinkling på temaet og vil snakke om IP-strategi samt presentere konkrete eksempler.Om foredragsholderne:Katrine Malmer-Høvik, er partner i Advokatfirmaet Sands. Hun bistår klienter med sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter, slik som varemerker, design, patent, opphavsrett, domenenavn, foretaksnavn, markedsføringsrett og avtalerett. Hun holder også foredrag for gründer og innovasjonsmiljøer, blant annet gjennom samarbeid med 657 Oslo.Katrine har jobbet med immaterialrett i over 20 år og har tidligere vært ansatt i Patentstyret, der hun blant annet jobbet i seksjon for internasjonale varemerker. Katrine er opptatt av at kunnskapen om immaterielle rettigheter styrkes slik at norske bedrifters konkurranseevne og verdiskapning øker.Bjørn Tisthammer har jobbet innenfor patentsystemet siden 2002, først som fullmektig i over 8 år og i Patentstyret siden 2010. Før dette har han jobbet med instrumentering innenfor oljebransjen, som produktdesigner hos Grorud Jernvarefabrikk, som daglig leder og som kursinstruktør i programvare hos EDB DATA.I Patentstyret behandler han patentsøknader i tillegg til å betjene Patentstyrets kundesenter. Han har et stort engasjement for immaterielle rettigheter og god erfaring med veiledning i ulike oppstarts-miljøer.

Vis

Oppdatert: 2018-11-01T09:07:57.0000000Z

Hva skjer ?