Kongsberg Gruppen vil hjelpe fiskere over hele verden:

Simulator vil spille fiskerinæringen god. (Skrevet av Nina Bø)

ANNONSE


Hvert år mister 24.000 fiskere livet på havet ifølge tall fra International Maritime Organization (IMO). Det vil teknologiutvikleren Kongsberg Gruppen gjøre noe med. De har utviklet en simulator som vil gjøre fiskerinæringen tryggere og mer bærekraftig.


 

– Mister du trålen din i virkeligheten er det et stort økonomisk tap. Har du mista den tre ganger i simulatoren, og vet hvordan du skal få den opp igjen eller unngå å miste den, kan du spare både liv, penger og miljøet, sier Terje Heierstad ved Kongsberg Gruppens datterselskap Kongsberg Digital.

 

I samarbeid med Simrad har de utviklet simulatoren «K-Sim Fishery». Den skaper en virtuell verden som er så lik virkeligheten at man glemmer at den ikke er ekte. Dermed kan fiskere lære seg å bli virkelig gode på utstyret i fiskebåten før de setter i gang. Heierstad mener økt kompetanse kan forhindre ulykker.

 

Angreknapp

Mange ulykker finner sted idet fangsten blir lastet ombord. Fiskere får store fangster og ønsker å ta med hele fangsten hjem, gjerne i dårlig vær. Så kommer det en brottsjø, skottene fylles med vann, og båten går rundt.

 

– Forhåpentligvis havner man aldri i så kritiske situasjoner i virkeligheten, men er man forberedt, har man bedre forutsetninger for å vite hva som må gjøres, sier Heierstad.

 

I simulatoren kan fiskere trene på å laste båten riktig og å laste båten feil. Da vil de se hvordan båten oppfører seg med en feillasting. Båten vil faktisk gå rundt i simulatoren hvis det er store bølger og feillastet båt. Dermed kan fiskere lære seg å håndtere krisesituasjoner.

 

– Har du drilla på det i en simulator, så har du det litt i ryggmargen, sier Heierstad.

 

Trålen kan for eksempel sette seg fast i bunnen. Da er det viktig å vite hvordan man best mulig håndterer vinsjer og navigerer båten slik at den ikke dras ned. Fiskebåten kan havne på kollisjonskurs med andre fiskebåter mens fiskeutstyret er i bruk. Hva gjør man da? Skjer det i virkeligheten er det ikke noen angreknapp. Simulatoren gir muligheter til å øve på krevende manøvrer man helst vil unngå i en virkelig fiskebåt. 

Øvelse gjør mester

De fleste er nødt til å øve på noe for å bli gode i det. Det gjelder nok også for fiskere.

For å bli en god fisker må man ikke bare finne og fange fisk, men man må fange riktig fisk. Dersom man ikke kjenner utstyret godt kan man bruke mye tid på både å lete etter, og fange fisk som er under minstemålet, eller fisk som gir dårligere betaling.

 

– La oss si at torsk over ni kilo er det som gir best pris på markedet. Da er det dumt å gå etter de to til tre kilos fiskene, sier Heierstad.

 

Utstyr som sonar og ekkolodd gir informasjon som kan hjelpe til med nettopp det. De større fiskebåtene er utstyrt med dette. Utstyret kan gi opplysninger om bunnstruktur og fiskearter i havet. Fiskere må selv tolke hva informasjonen fra instrumentene forteller dem.

 

– Dersom fiskerne ikke helt forstår bildet på sonaren kan de ende opp med en trål med feil fisk, sier Heierstad.

 

Kjenner man derimot utstyret ut og inn, er det lettere å for eksempel gjenkjenne forskjellen på et falskt og et ekte bilde av en fiskestim. Med simulatoren kan fiskere trene på å finne den rette fisken før de kjører trålen over. De kan øve på å bruke og tolke informasjonen fra instrumenter på en effektiv måte. Da vil man kunne fange riktig fisk fortere på en mer effektiv og trygg måte. Drivstoffbruken vil gå ned, og man får en bedre rustet og mer bærekraftig fiskerinæring. Det har vært etterspurt i fiskerinæringen i flere tiår. For at øvingen i simulatoren skal ha god effekt må simuleringen gi et ekte bilde av virkeligheten. Det mener Kongsberg Gruppen at de har klart.

 

 

 

En digital båt-tvilling


I fullskala versjon ligner simulatoren på et styrehus i en fiskebåt. Store skjermer viser båtens baug og hekk foran og bak, med hav på alle kanter. Når det er mørkt ser skjermene ut som vinduer.

 

– Den oppfører seg som en virkelig båt i et virkelig miljø, sier Heierstad.

 

Han mener simulatoren lager en digital tvilling av fiskebåten den ønsker å simulere. Da blir simuleringen veldig lik virkeligheten. Faktisk så lik at det er vanskelig å merke forskjell.

 

– Du glemmer at du er i en simulator når dette er satt opp og installert. Det er ikke et spill lenger. Du er inne i situasjonen, forklarer Heierstad.

 

Det er fysiske konsoller og ror å holde i, samt vinsjer til å håndtere trålen. Liner ryker når de skal ryke, og friksjonskreftene når et anker sklir på dekk er realistiske. Beregninger av krefter som virker på trål og på liner oppfører seg som i virkeligheten.

 

Det gjør at båtens oppførsel blir veldig lik virkeligheten. Det er jo rimeligere å feile i en simulator enn å feile i virkeligheten. Det vil kunne spille fiskerinæringen i hele verden gode. Nå gjenstår det bare å se hvordan fiskerinæringen tar i mot deres siste oppfinnelse. Heierstad er overbevist om at en fisker som tester simulatoren vil forstå gevinsten i å tørrtrene i simulatoren.

 

– For en vanlig fisker er det «seeing is believing». Han må se det først. Han må føle og kjenne at dette er min båt og at dette er riktig. Så enkelt er det.

 

 

Om simulatoren K-Sim Fishery:

Kongsberg Gruppens datterselskaper Kongsberg Digital og Simrad har gått sammen om å lage en simulator for fiskerinæringen. Simulatoren er et undervisningsopplegg til fiskere og fremtidige fiskere over hele verden. Målet er å heve opplæringen til fiskere på fiskebåter og dermed bidra til at fiskerinæringen blir tryggere, mer lønnsom og mer bærekraftig.

 

Simulatoren er i tråd med FNs mål om bærekraftig utvikling og i henhold til standardene (STCW-F-koden) satt av International Maritime Organization (IMO). Simulatoren kan justeres til å etterligne alle fiskebåter over 24 meter. Den kan hovedsakelig fiske med trål, men sonar og linefiske kommer etter hvert. Simulatoren kan skaleres og gjøres tilgjengelige i ulike størrelser. Klasse A er en fullskala-simulator. Den visualiserer styrhuset til en fiskebåt i naturtro størrelse, med skjermer i en omkrets på 210 grader og utsyn over båten forut og akterut. Det er blant annet fysiske konsoller, ror og framdrift, ekkolodd og sonar, trål og vinsjer for å håndtere trålen. Den kan simulere alle aspekter ved enhver situasjon ombord en fiskebåt, inkludert avansert manøvrering i farlig farvann. Simulatoren kan skaleres i ulike størrelser helt ned til en enkelt datamaskin.

 

Hos Kongsberg Gruppen står sikkerhet og trygghet under ekstreme forhold øverst på agendaen. De har utviklet simulatorer i over førti år, og har lenge konsentrert seg om offshore-næringen. I den nye simulatoren «K-Sim Fishery» legges det til spesialfunksjonalitet for fiskeflåten på toppen av en navigasjonssimulator. Det gjør «K-Sim Fishery» til den mest avanserte simulatoren de noensinne har laget.

Tilbake