#HortenLove-foreningen søker innholdsprodusent til HortenLove.no

Siden 2017 har Supercruiser jobbet med å skape stolthet og engasjement rundt det som skjer i Horten kommune. Resultatet er en spennende webplattform med over 19000 unike brukere. Nå gir de stafettpinnen videre og søker nye kreative krefter til drift og videreutvikling av innholdet og plattformen!
Av: - Hortenlove
Sist oppdatert: 2018-12-20T08:45:26.0000000Z


HortenLove-foreningen søker nå nye kreative krefter som kan være med på å videreutvikle , spre kunnskap om og skape interesse for det som skjer i Horten både innenfor og utenfor kommunegrensen.

Leverandøren skal bidra med innholdsproduksjon til HL plattformen og SoMe, samt utvikle og drifte nettløsningen for foreningen. Planlagt publiseringsplan legges kvartalsvis frem for styrets godkjenning før publisering. Foreningen er positive til at flere leverandører samarbeider om samlet leveranse for drift- og innholdsproduksjon.

 

Om HortenLove:

https://hortenlove.no/content/om-hortenlove

 

Oppdragsgivers kontaktperson:

Katharina H. Nygaard, styreleder i Hortenlove-foreningen

post@hortenlove.no

 

Kort beskrivelse av oppdraget:

Oppdraget gjelder kjøp av tjenester for drift og innholdsproduksjon for #HortenLove web-plattform og sosiale medier (Facebook, Instagram, SnapChat) for en fast oppdragssum på kr 50 000,- + MVA som faktureres pr mnd. Det blir opp til hver tjenesteleverandør å definere innholdet av pakken, men leveransen bør minimum inneholde følgende:

  •  Være HortenLove plattformens kontaktpunkt, og videreformidle henvendelser til styret/frivillighetsteamet.
  • Daglig kuratering av innhold/historier/nyheter (produsert av andre) på HL plattformen og sosiale medier. Full opplæring i plattformens CMS systemet vil bli gitt.
  • Produsere minimum fire aktuelle saker per måned (videoproduksjon eller artikler som er i målgruppenes interesse).
  • Rapportere til styret 1 gang pr måned - fremlegge statistikk fra plattformen, samt presentere publiseringsplan for kommende periode.
  • Publisere annonser i HL plattformen iht inngått annonsøravtale (salg og produksjon av annonser ikke inkludert i oppdraget).
  • Bistand og rådgivning for videreutvikling av HL plattformen.

 

Avtalens varighet:

Avtalen gjelder for 2019 med mulighet for forlengelse. Det vil i tillegg på inngått en rammeavtale som skal inneholde leverandørens timeprisliste for oppdrag som ligger utenfor hovedavtalen.

 

Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

• Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak og helst etablert i Horten kommune (eventuelt med kontorplass i Horten). Firmaattest fremlegges.

 

Økonomisk og finansiell kapasitet

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

• Leverandøren skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre oppdraget/kontrakten

Dette dokumenteres ved:

• Foretakets siste årsregnskap inklusive noter, styrets årsberetning og revisjonsberetning, samt nyere opplysninger som har relevans for foretakets regnskapstall.

• Kredittvurdering/rating, ikke eldre enn 6 mnd, og som baserer seg på siste kjente regnskapstall.

 

Tekniske og faglige kvalifikasjoner

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

Krav 1: Kapasitet og gjennomføringsevne

Dette dokumenteres ved:

• Beskrivelse av den totale kapasiteten illustrert ved organisasjonskart, ev. samarbeidsavtale dersom man går sammen med andre selskaper om leveransen.

• Underskrevet forpliktelseserklæring fra person(er) hos eventuelle underleverandører som har fullmakt til å forplikte underleverandør.


Krav 2: Erfaring fra tidligere oppdrag innen innholdsproduksjon

Dette dokumenteres ved:

• Referanseprosjekter (maks 1 side per prosjekt og inntil fem prosjekter). Referanseprosjekter må vise erfaring med journalistisk produksjon og/eller markedsføring.

Krav 3: Erfaring med tidligere oppdrag innen teknisk nettløsning

Dette dokumenteres ved:

• Referanseprosjekter (maks 1 side per prosjekt og inntil fem prosjekter) må vise erfaring med design, teknisk utvikling/drift av nettsted, samt universell utforming av nettsteder.

 

 

Levering av tilbud

Tilbud sendes pr. e-post til post@hortenlove.no innen 7 januar 2019.

Tilbake
Hva skjer ?