Generalforsamling 2018
mars 7

Generalforsamling 2018

Vis


  •  
    7 . mars
    klokken 2018-03-07T15:00:00.0000000Z til 2018-03-07T19:00:00.0000000Z
  •  
    Vestfold Studentsamfunn


Generalforsamlingen er Vestfold Studentsamfunns øverste myndighet. Dette er den muligheten medlemmer har til å påvirke arbeidet som Studentsamfunnet i Vestfold tar for seg. Du har stemmerett på generalforsamling dersom du har vært medlem i organisasjonen fra før 07.03.2018. Har du meldt deg inn etter dette kan du møte opp med observasjonsstatus. Det ønskes innspill på saker til generalforsamling fra medlemmene, alle innspill kan sendes til post@studentsamfunnet.no Alle saker må være oss i hende senest en uke før generalforsamling finner sted. Saker som kommer inn i etterkant av dette vil ikke bli tatt hensyn til i henhold til vedtektenes §2.5 Sakslisten til generalforsamling publiseres på Studentsamfunnets eget domene www.studentsamfunnet.no Vel møtt!
Tilbake

LIGNENDE
ARRANGEMENTERTilbake