Agent for rettferdighet

Arrangement for 10-åringer i Sentrumskirken. Gjennom sanger, bibelfortelling og aktiviteter får barna lære hvordan de kan bidra til en mer rettferdig fordeling av jordas ressurser. Vi leker, blir kjent med andre, spiser god mat og forbereder deltagelsen i gudstjenesten som skal være i Horten kirken søndag 8. april. Mer info og påmelding innen 4.april her: http://www.horten.kirken.no/Artikler/Nyheter/ArticleId/46063/Agent-for-rettferdighet-197-sg-229-rdstrand-menighet
Av: - Hortenlove
Sist oppdatert: 2018-05-18T08:37:47.0000000+00:00


7 . april
klokken
2018-04-07T10:00:00.0000000Z til 2018-04-07T15:00:00.0000000Z
Tilbake
Annet Innhold