Fagdag om makt, avmakt, overmakt, vold og aggresjon.
mai 4

Fagdag om makt, avmakt, overmakt, vold og aggresjon.

Vis


  •  
    4 . mai
    klokken 2018-05-04T06:00:00.0000000Z til 2018-05-04T13:00:00.0000000Z
  •  Ord er konstruksjoner, hva og hvordan vi forstår et ords betydning, vil også være avgjørende for hvordan vi selv responderer i en gitt situasjon. Slik sett har alle ord makt i seg til å forme, forandre og utfordre.
Vold er et slikt ord som mange kjenner til og bruker i dagligtale. Vi har alle en bevissthet om begrepet vold, og de aller fleste mennesker tar avstand fra vold. Det er forventet, nyttig og riktig.
Vi utsettes for vold daglig igjennom underholdningsbransen og i nyhetsbildet. Vi har alle erfaringer i våre liv som er knyttet til ordet vold, enten som offer, utøver og observatør. Vold påvirker oss bevisst og ubevisst, og mange av oss responderer også bevisst og ubevisst. Vold avler vold sies det, så hvordan kan vi bidra til at volden avtar?
Vold er knyttet til makt, avmakt og overmakt. Den er rettet imot en annen og kan handle om å få sin vilje. Det kan også være en måte å håndtere vanskelige følelser på.
All adferd opptrer i en kontekst, og kommer som et resultat av omgivels
Tilbake

LIGNENDE
ARRANGEMENTER

 
 
 
 
 


Tilbake