Borgerlønn- fremtidens velferd?
Borgerlønn er en garantert og betingelsesløs minsteinntekt til alle, utbetalt av staten. Slik blir alle sikret grunnleggende økonomisk trygghet, uavhengig av hvem en er og hvordan en velger å leve, men uten å erstatte arbeidsinntekt.

For å at vi skal møte morgendagens utfordringer med robotisering, sammen med klimaendringer, migrasjon og økende ulikhet, må vi få nye politiske løsninger opp og frem.

Vi trenger en velferdsmodell som skaper en bærekraftig samfunnsøkonomi, økologisk balanse, rettferdig fordeling og et mer demokratisk samfunn.

Kan Borgerlønn være et viktig bidrag i å nå målet?

Kom å høre mer om Borgerlønn med Øyvind Steensen fra Borgerlønn BIEN Norge!

Det blir enkelt matservering og drikke. Velkommen!

Møte er åpent for alle. Regi: Horten de Grønne.
email: horten@mdg.no
2018-05-28T16:30:00.0000000Z 2018-05-28T16:30:00.0000000Z
  •  
    2018-05-28T16:30:00.0000000Z
    fra 2018-05-28T16:30:00.0000000Z 2018-05-28T19:30:00.0000000Z
  •  

Sted: - Vis kart

Tidspunkt: 2018-05-28T16:30:00.0000000Z 2018-05-28T19:30:00.0000000Z

2018-05-28T16:30:00.0000000Z 2018-05-28T16:30:00.0000000Z


Borgerlønn- fremtidens velferd?

Borgerlønn er en garantert og betingelsesløs minsteinntekt til alle, utbetalt av staten. Slik blir alle sikret grunnleggende økonomisk trygghet, uavhengig av hvem en er og hvordan en velger å leve, men uten å erstatte arbeidsinntekt.

For å at vi skal møte morgendagens utfordringer med robotisering, sammen med klimaendringer, migrasjon og økende ulikhet, må vi få nye politiske løsninger opp og frem.

Vi trenger en velferdsmodell som skaper en bærekraftig samfunnsøkonomi, økologisk balanse, rettferdig fordeling og et mer demokratisk samfunn.

Kan Borgerlønn være et viktig bidrag i å nå målet?

Kom å høre mer om Borgerlønn med Øyvind Steensen fra Borgerlønn BIEN Norge!

Det blir enkelt matservering og drikke. Velkommen!

Møte er åpent for alle. Regi: Horten de Grønne.
email: horten@mdg.no
Vis

Oppdatert: 2018-12-06T13:46:36.0000000Z

Annet Innhold