<br/>Borgerlønn- fremtidens velferd?
mai 28


Borgerlønn- fremtidens velferd?

Vis


  •  
    28 . mai
    klokken 2018-05-28T16:30:00.0000000Z til 2018-05-28T19:30:00.0000000Z
  •  Borgerlønn er en garantert og betingelsesløs minsteinntekt til alle, utbetalt av staten. Slik blir alle sikret grunnleggende økonomisk trygghet, uavhengig av hvem en er og hvordan en velger å leve, men uten å erstatte arbeidsinntekt.

For å at vi skal møte morgendagens utfordringer med robotisering, sammen med klimaendringer, migrasjon og økende ulikhet, må vi få nye politiske løsninger opp og frem.

Vi trenger en velferdsmodell som skaper en bærekraftig samfunnsøkonomi, økologisk balanse, rettferdig fordeling og et mer demokratisk samfunn.

Kan Borgerlønn være et viktig bidrag i å nå målet?

Kom å høre mer om Borgerlønn med Øyvind Steensen fra Borgerlønn BIEN Norge!

Det blir enkelt matservering og drikke. Velkommen!

Møte er åpent for alle. Regi: Horten de Grønne.
email: horten@mdg.no
Tilbake

LIGNENDE
ARRANGEMENTER

 
 
 
 
 


Tilbake