Årsmøte Nykirke Bygdehus
februar 27

Årsmøte Nykirke Bygdehus

Vis


  •  
    27 . februar
    klokken 2018-02-27T18:30:00.0000000Z til 2018-02-27T20:00:00.0000000Z
  •  
    Nykirke Bygdehus


Nykirke Bygdehus SA innkaller til årsmøte tirsdag 27. februar 2018 kl 19.30 på Bygdehuset. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen 3. Årsberetning. 4. Årsregnskap. 5. Innkomne forslag. 6. Fastsettelse av andelsinnskudd. 7. Styrets forslag til budsjett samt planer for året, herunder fastsettelse av leie. 8. Valg av styre i henhold til § 6. 9. Valg av 2 revisorer. 10. Andre saker som er oppført på dagsorden. 11. Valg av valgkomite med 3 medlemmer. Regnskap og årsberetning vil bli delt ut på møtet. Forslag til andre saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må meldes til styret ved Erling Kristensen på epost til erling@buggegarden.no innen 13. februar 2018. Leder i hver forening/lag har selv ansvar å videreformidle innkalling til de som representer Bygdehuset. Dersom man ikke har anledning til å møte, er man selv ansvarlig for å varsle sin vararepresentant. Forfall må meldes til undertegnede. Velkommen! Nykirke, 25.02.2018 Erling Kristensen, leder Nykirke Bygdehus SA
Tilbake

LIGNENDE
ARRANGEMENTERTilbake