Årsmøte Nykirke Bygdehus
februar 27

Årsmøte Nykirke Bygdehus

Vis
Nykirke Bygdehus SA innkaller til årsmøte tirsdag 27. februar 2018 kl 19.30 på Bygdehuset. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen 3. Årsberetning. 4. Årsregnskap. 5. Innkomne forslag. 6. Fastsettelse av andelsinnskudd. 7. Styrets forslag til budsjett samt planer for året, herunder fastsettelse av leie. 8. Valg av styre i henhold til § 6. 9. Valg av 2 revisorer. 10. Andre saker som er oppført på dagsorden. 11. Valg av valgkomite med 3 medlemmer. Regnskap og årsberetning vil bli delt ut på møtet. Forslag til andre saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må meldes til styret ved Erling Kristensen på epost til erling@buggegarden.no innen 13. februar 2018. Leder i hver forening/lag har selv ansvar å videreformidle innkalling til de som representer Bygdehuset. Dersom man ikke har anledning til å møte, er man selv ansvarlig for å varsle sin vararepresentant. Forfall må meldes til undertegnede. Velkommen! Nykirke, 25.02.2018 Erling Kristensen, leder Nykirke Bygdehus SA
Tilbake

LIGNENDE
ARRANGEMENTER

 
 
 
 
 


Tilbake