Søndagsskole i Sentrumskirken

Søndagsskolen starter i kirkerommet og fortsetter i kjellerlokalene. Bibelfortelling, aktiviteter og lek. Passer for barn fra 3-4 år. Kirkekaffe for alle etter gudstjenesten!
Av: - Hortenlove
Sist oppdatert: 2018-05-18T08:36:43.0000000+00:00


15 . april
klokken
2018-04-15T09:00:00.0000000Z til 2018-04-15T10:00:00.0000000Z
Tilbake
Annet Innhold