Det er ikke deg det er noe galt med!
2018-10-28T09:00:00.0000000Z 2018-10-28T09:00:00.0000000Z

Sted: Nedre vei 24, 3183 Horten, Norge - Vis kart

Tidspunkt: 2018-10-28T09:00:00.0000000Z 2018-10-28T15:00:00.0000000Z

2018-10-28T09:00:00.0000000Z 2018-10-28T09:00:00.0000000Z

Det er ikke deg det er noe galt med!

"Det er ikke deg det er noe galt med!" 

Kurs for par der den ene eller begge har vokst opp med foreldre som strevde med livsutfordringer som rus, psykiske lidelser, vold osv. 

 

Fellestrekk er at foreldrene var mer opptatt av å dekke egne behov enn barnas. Barn i slike familier må ofte ta ansvar for både søskens og foreldrenes behov samtidig som de skal ivareta egne. Konsekvensene av en slik barndom kommer ofte til syne når man blir voksen og skal inngå varig og nær relasjon i et parforhold og familieliv. 

 

Samspill etablerer seg som mønster i parforholdet – vi er mer eller mindre forutsigbare i måten vi er sammen med - og kommuniser med partneren vår. Mønster vi lærer i oppveksten, tar vi som regel med oss inn i voksenlivet – til glede og besvær. 

 

Kurset bygger på Meg i samspill-modellen, som hjelper oss til å forstå hvordan mønstrene oppsto og hvilken funksjon de hadde. Modellen hjelper oss også til å se hvordan samspillet i parforholdet og familien påvirkes i dag.

 

Ved å utforske hva som ligger bak samspillsutfordringene, og jobbe med å etablere nye samspillsmønster erfarer vi at par får en ny og bedre plattform å bygge forholdet på.

 

Kursledere er Arne Kallekleiv og Lise Aarøe, som begge er erfarne familieterapeuter og sexologer. Vi har utviklet kurskonseptet "Det er ikke deg det er noe galt med!" og Meg i samspill-modellen som er sentral i vårt arbeid. Vi har jobbet utifra denne metoden i en årrekke med svært gode resultat. 

 

Vi tilbyr for første gang et intensivkurs over to helger. Det er viktig at parene har mulighet til å delta begge helgene for å få helhet og ivareta prosessen som igangsettes i kurset. Vi vet at endring er en tidkrevende prosess, og at den betydningsfulle endringsjobben gjør dere mellom samlingene. Kurshelgene er lagt med 7 ukers mellomrom for at parene skal få god tid til å jobbe med prosessen sin i mellomperioden.

 

Arbeidsform i kurset:

Kurslederne innleder til temaene, som vi så jobber med i plenum og/eller som parsamtale. 

 

Kurspris kr 11 000,- per par. 

Inkluderer kursmateriell, lunsj og forfriskninger.

Det er gode overnattingsmuligheter i umiddelbar nærhet av kursstedet. Spør oss om tips!

 

Les gjerne artikkel om kurset i VG+ 11.02.17

Nordmenn forteller når vond barndom ødelegger parforholdet.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/MgbqlK/nordmenn-forteller-naar-vond-barndom-oedelegger-parforholdet

 

Ta kontakt for mer informasjon og påmelding!

 

Med hilsen 

Arne Kallekleiv og Lise Aarøe

 

Megisamspill as

www.megisamspill.no

E-post: post@megisamspill.no

Mobil: 950 72 404/930 07 807

Vis

Oppdatert: 2019-04-24T13:32:41.0000000Z

Annet Innhold