Identifisering og bevaring av fotografiske negativmaterialer
2018-11-14T08:00:00.0000000Z 2018-11-14T08:00:00.0000000Z

Sted: https://www.facebook.com/Preusmuseum/ - Vis kart

Tidspunkt: 2018-11-14T08:00:00.0000000Z 2018-11-15T15:30:00.0000000Z

2018-11-14T08:00:00.0000000Z 2018-11-14T08:00:00.0000000Z

Identifisering og bevaring av fotografiske negativmaterialer

På grunn av stor etterspørsel arrangerer vi i igjen workshopen "Identifisering og bevaring av fotografiske negativmaterialer". Kurset løper over to dager og skal gi kunnskap om teknikker og materialer, og årsaker til skader samt forebygging av dem.

 

Workshopen retter seg mot kuratorer, arkivarer, museumsassistenter, museumsfotografer, konservatorer og konservatorstudenter innen museologi, konservering og kulturarvstudier.

 

For mer info, program og påmelding, klikk her:

http://preusmuseum.no/Utforsk-museet/Arrangementer/Identifisering-og-bevaring-av-fotografiske-negativmaterialer

Vis

Oppdatert: 2018-08-17T08:46:08.0000000+00:00

Annet Innhold