Portfolioreview på Fotografiets dager i Horten
2018-08-19T08:00:00.0000000Z 2018-08-19T08:00:00.0000000Z

Sted: Preus Museum - Vis kart

Tidspunkt: 2018-08-19T08:00:00.0000000Z 2018-08-19T14:00:00.0000000Z

2018-08-19T08:00:00.0000000Z 2018-08-19T08:00:00.0000000Z

Portfolioreview på Fotografiets dager i Horten

(For the English version please scroll down)

 

PORTFOLIO REVIEW - bedre enn noen gang!

I samarbeid med foto.no arrangerer Preus museum portfoliovisning for fotografer og kamerabaserte kunstnere på Fotografiets dager 2018. Meningen er å skape nettverk mellom kamerabaserte kunstnere/fotografer og bransjen, samt å gi fotografer en mulighet til å få rådgivning og tilbakemeldinger på arbeidet sitt. Som fotograf tilbys du å vise bildene dine for et panel som består av en rekke internasjonale billedkritikere med ulik bakgrunn og bred kompetanse innen det fotografiske feltet.

 

BESTE PORTFOLIO

I løpet av helgen vil reviewerne velge en av de deltagende fotografene som får en egen utstilling på Fotografiets dager 2019. 

 

REVIEWERE

- Beate Cegielska (DK) - Direktør Galleri Image i Århus

- David Drake (UK) - Direktør Ffotogallery, Cardiff, ansvarlig for Diffusion: Cardiff International Festival of Photography og European Prospects

- Erick Gudimard (FR) - Direktør Marseille Photographic Center og stifter av fotofestivalen La Nuit de l'Instant

- Erik Vroons (NL) - Redaktør i det internasjonale fotomagasinet GUP

- Ingrid Nilsson (NO/SE) - Direktør Preus museum 

- Irina Chmyreva (RU) - Kunstnerisk leder ved PhotoVisa International Festival of Photography 

- Moritz Neumüller (ES/AU) – Akademisk ansvarlig for fotostudiene på IED Madrid, og primus motor for plattformen The Curator Ship 

- Rasmus Vasli (SE/NO) - Fotoalleriet Vasli Souza

- Sade Kahra/Satu Aalto (FI) - Photographic Centre Peri

- Tor Simen Ulstein, Astrid Gjersøe Skåtterød and Charlie Fjätström (NO) - Uncertain States Scandinavia,

 

PÅMELDING

Påmelding kan bare gjøres på e-post til fotografietsdag@preusmuseum.no innen 25. juni.

Merk e-posten med Portfoliovisning.

E-posten skal inneholde:

- Navn

- Telefonnummer

- Enten lenke til hjemmeside og/eller en digital Portfolio i pdf-format eller inntil 5 jpg-filer på max 1 MB hver

 

MER INFORMASJON

For mer informasjon se: http://www.preusmuseum.no/Utforsk-museet/Arrangementer/Fotografiets-dager/Portfolio-reviewing

 

*Fordi antallet plasser for medvirkende fotografer er begrenset, gjøres det et utvalg på bakgrunn av innsendt materiale. Du vil få beskjed om utfallet av utvalget så raskt som mulig. Påmeldingen er bindende, og gjøres når du har fått beskjed om du er valgt ut til å delta. Påmeldingsavgiften er 1000 kroner (500,- for studenter og medlemmer av FFF og NBK) og inkluderer 4 ekspertmøter samt inngang til Fotografiets dager lørdag og søndag. 

 

-

 

THE PORTFOLIO REVIEW - better than ever!

In cooperation with foto.no, Preus museum organizes a portfolio review for photographers and camera-based artists. The portfolio review aims to broaden the network between photographers and the photographic field and gives photographers an opportunity to get advice and feedback on their work. Photographers are invited to show their portfolio to an international panel of reviewers with varied backgrounds and extensive knowledge from the field of photography.

 

BEST PORTFOLIO

During the weekend, the reviewers will choose one participant that will be offered an exhibition on the Days of Photography 2019. 

 

REVIEWERS

- Beate Cegielska (DK) - Director Galleri Image 

- David Drake (UK) - Director Ffotogallery, Cardiff, Diffusion: Cardiff International Festival of Photography and European Prospects 

- Erick Gudimard (FR) - Director Marseille Photographic Center and founder of the photography festival La Nuit de l'Instant 

- Erik Vroons (NL)- Editor-at-large of the international photography magazine GUP and curator for New Dutch Photography Talent. 

- Ingrid Nilsson (NO/SE) - Directo Preus museum 

- Irina Chmyreva (RU) - Art-Director PhotoVisa International Festival of Photography 

- Moritz Neumüller (ES/AU) - Academic director of the Photo Department of IED Madrid, and primus motor of The Curator Ship

- Rasmus Vasli (SE/NO) - Fotoalleriet Vasli Souza 

- Sade Kahra/Satu Aalto (FI) - Photographic Centre Peri 

- Tor Simen Ulstein, Astrid Gjersøe Skåtterød and Charlie Fjätström (NO) - Uncertain States Scandinavia

 

HOW TO SUBMIT YOUR WORK

Register by e-mail to fotografietsdag@preusmuseum.no by June 25.

Mark the e-mail Portfolio review.

Your submission should include

- Name

- Phone number

- Either a link to your web page and/or a digital pdf portfolio or up to 5 jpgs (max 1 MB each)

 

FOR MORE INFORMATION

For more information see: http://www.preusmuseum.no/eng/Explore-the-Museum/Events/Photography-Days/Portfolio-reviewing

 

*Because there is a limited number of slots in the portfolio review a selection process will take place. You will be notified as soon as possible whether you have been selected or not. When you have been selected your registration must be approved. The registration fee for accepted participants is 1000 NOK (500 NOK for students and members of FFF and NBK) and includes 4 meetings with reviewers and entrance to the Days of Photography 2018 on Saturday and Sunday.

Vis

Oppdatert: 2018-08-14T07:55:06.0000000Z

Annet Innhold