Vikarprøvespill euphonium
2018-09-03T07:00:00.0000000Z 2018-09-03T07:00:00.0000000Z

Sted: Kongelige norske marines musikkorps - Vis kart

Tidspunkt: 2018-09-03T07:00:00.0000000Z 2018-09-03T14:00:00.0000000Z

2018-09-03T07:00:00.0000000Z 2018-09-03T07:00:00.0000000Z

Vikarprøvespill euphonium

Prøvespill Euphonium

 

Vikariat sesongen 2018/2019 med mulighet for forlengelse høsten 2019.

Det er ønskelig at kandidatene også behersker trombone (tenor).

 

Søknadsfrist: 17.august 2018

Prøvespill: 3.september 2018

Sted: Nedre vei 2, Karljohansvern, Horten

 

 

Obligatorisk repertoar:

Gordon Jacob: Fantasia for Euphonium 

Valgfri etyde som spilles på trombone

Utdrag fra korps-/ensemblelitteraturen for euphonium og trombone blir tilsendt kandidatene etter søknadsfristens utløp.

 

Søkere må være norske statsborgere.

 

Søknad sendes til:

tubaist@gmail.com

 

Spørsmål kan rettes til:

KL. Arild Ovrum, 92838207

Vis

Oppdatert: 2018-08-14T11:46:49.0000000Z

Annet Innhold