Falkens krigere
oktober 10

Falkens krigere

Vis


  •  
    10 . oktober
    klokken 2018-10-10T17:00:00.0000000Z til 2018-10-10T18:00:00.0000000Z
  •  
    https://www.facebook.com/midgardvikingsenter/


Falkens krigere

Foredrag av Charlotte Hedenstierna-Jonson, forsker ved Uppsala Universitetet

 

Hvor: Midgard vikingsenter

Dato: 10. oktober

Kl.:19:00 (varighet ca 45 min-1,5 time)

Pris: 120,-

Midgard har åpent fra kl.18 med åpen kafè

 

Velkommen til et meget spennende foredrag!

 

Det finnes mange forestillinger om vikingtidens krigere. Ofte blir vi presentert et bilde av en ensom ulv, uorganisert og hemningsløs. Grunnlaget i vikingtidens krigføring er tvert imot gruppene, heltedåd og lojalitet til den militære lederen. Runestenene om dette inneholder tekster om brorskap, der krigføreren setter opp minnestener etter falne stidsbrødre. 

 

Det arkeologiske kildematerialet inneholder spor etter disse gruppene og krigernes utstyr. På våpen og personlig utstyr er det gjentatte motiver som kan tolkes som symboler for gruppen og den felles identiteten. Et av disse motivene er en rovfugl med utstrakte vinger, en stupende falk. Gjenstander dekorert med de stupende falkene har blitt funnet i et stort geografisk område som strekker seg fra Tønsberg til Kiev. Med et utgangspunkt fra 900-tallets Birka følger vi den stupende falkens krigere og deres bevegelse i vikingenes verden.

Tilbake

LIGNENDE
ARRANGEMENTERTilbake