Retorikk og demokratisk medborgerskap i det norske samfunnet
2018-09-27T10:30:00.0000000Z 2018-09-27T10:30:00.0000000Z

Sted: Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold - Vis kart

Tidspunkt: 2018-09-27T10:30:00.0000000Z 2018-09-27T11:30:00.0000000Z

2018-09-27T10:30:00.0000000Z 2018-09-27T10:30:00.0000000Z

Retorikk og demokratisk medborgerskap i det norske samfunnet

Master i faglitterær skriving i samarbeid med universitetsbiblioteket inviterer til foredrag professor og retoriker Kjell Lars Berge.

 

Kjell Lars Berge er i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Han er utdannet cand.philol. fra (1985), og har har doktorgrad i anvendt språkvitenskap ved NTNU (Trondheim) fra 1995. Han har arbeidet som lektor i nordisk ved Stockholms universitet, og stipendiat ved NTNU, før han i 1995 ble ansatt ved Universitetet i Oslo, fra 1997 som professor.

Berge har i mange år arbeidet med å utvikle en kompleks teoretisk modell for tekster, tekstnormer og hvordan tekstnormene forandrer seg. Modellen er blant annet presentert i boka Tekstnormers diakroni(Stockholm, 1990). Fra 2000 til 2003 ledet han prosjektet Norsk sakprosa. Fra 2000 til 2003 inngikk han i prosjektet "Kvalitetssikring av læringsutbyttet i norsk skriftlig". Prosjektet resulterte i tobindsverket Ungdommers skrivekompetanse (Universitetsforlaget, 2006). Berge har deltatt i arbeidet med å innføre skriving som grunnleggende ferdighet i Kunnskapsløftet, og har vært med på å utvikle nasjonale prøver i skriving.

 

(Kilde: Wikipedia

Vis

Oppdatert: 2018-09-20T09:16:17.0000000Z

Annet Innhold