Morten Oddvik er utdannet lektor i engelsk og har vært med å utvikle digitale løsninger for grunnskolen og videregående opplæring. Han er USNs nye ekspert fra læreryrket som skal sikre et tett samarbeid med praksisfeltet. (Foto: An-Magritt Larsen)

Morten Oddvik er utdannet lektor i engelsk og har vært med å utvikle digitale løsninger for grunnskolen og videregående opplæring. Han er USNs nye ekspert fra læreryrket som skal sikre et tett samarbeid med praksisfeltet. (Foto: An-Magritt Larsen)

Utdanner lærere til den digitale skole

Horten er en Universitetsby, og dette er noe av det spennende som skjer ved USN nå!
Av: - Hortenlove
Sist oppdatert: 2018-09-19T07:31:57.0000000Z

Universitetet i Sørøst-Norge er først ute med en ny ordning hvor de henter de beste lærerne i skolen inn som medplanleggere og forelesere i undervisning av lærerstudenter. Målet er å utdanne morgendagens digitale lærere!

Dette er en bevisst og stor satsning fra USN for å utdanne bedre lærere, istand til å utvikle elevenes digitale kompetanse i tråd med hvilke krav som stilles. 

Kvalifiserte profesjonsutøvere ansettes ved universitetet og jobber kombinert ute i skolene og ved universitetet. 

Dermed vil studentene møte en oppdatert og relevant undervisning fra erfarne lærere som til daglig jobber i en av USN sine lærerutdanningsskoler.

For å lese mer om USN sin nytenkene utdanningsmetode, klikk her!

Tilbake
Annet Innhold