foto: rorestrand-eiendom.no

foto: rorestrand-eiendom.no

Rørestrand Park

Boliger med en fantastisk beliggenhet med nærhet til både sjø og skog. Prosjektet har forventet byggestart høsten 2019.

Nå trenger du ikke lenger å velge mellom natur og høy livskvalitet.

Byggetrinn 1 består av 44 leiligheter i fem hus over tre etasjer. Størrelsen på leilighetene varierer fra 75 til 136,3 kvadratmeter, fra 3- til 5-roms. Det er heis i alle fem hus. I hus D og E er det heisadkomst rett fra garasjekjeller og opp til alle leilighetsplan. For hus A, B og C vil det være gangvei over tunet til garasjekjeller.


Leilighetene blir organisert som sameie. Innflytting er planlagt til ca. 18 måneder etter vedtatt byggestart.De fem husene vil bli plassert i to rekker langs skogen og kysten, omtrent 150–250 meter fra vannet. Det er planlagt 8/10 boenheter per hus. Alle leilighetene i første byggetrinn vil få terrasse eller balkong og tilgang til felles garasjekjeller. Samtlige leiligheter vil få store balkonger, og dels sjøutsikt og kveldssol. Enkelte av leilighetene vil få opptil 3 uteplasser/balkonger for å fåmest mulig ut av solens gang gjennom årstidene.


For at boligprosjektet som helhet skal harmonere best mulig med omgivelsene og skogsterrenget som omgir området, er det lagt vekt på at husene skal få et særpreg som gjenspeiler hele området. Form og avstand på byggene minner om villabebyggelse, med et følsomt forhold til omgivelsene. Det åpne rommet fra Oslofjorden strekker seg over stranden, gjennom skogen inn til boligfeltet. Landskapet flyter gjennom siktaksene i det lett skrånede terrenget gjennom skogen mot sjøen. Leilighetene vil ligge usjenert til for hverandre og for at du som beboer alltidskal kjenne at du bor nærme sjøen, er det lagt opp til en viss avstand mellom husene slik at det inviteres til utsyn. Siktlinjene fra sjøsiden og inn i skogen vil være et unikt og viktig element med Rørestrand Park.


Det er planlagt parkeringskjeller tilknyttet byggene. Dette fører til at strandsonen holdes mest mulig bilfritt. Man søker å holde dens sårbarhet og karakter mest mulig uforstyrret.


Det er lagt vekt på tilgjengelighet for både barn og eldre. Med nærhet til lekeplasser og gode turstier i området, danner arkitekturen og landskapet en helhet. De gode sykkel- og gangavstandene inn til Horten sentrum er med på å skape attraktivitet til området. Det vil gi en positiv effekt til et kulturelt og levende bysentrum. Les mer om prosjektet.


Sjekk hvilke andre botilbud vi har i Horten


Foto: rorestrand-eiendom.no 
Foto: rorestrand-eiendom.no


Tilbake