Skoletilbudet i Horten

Det er mulig å gå på skole i Horten fra barneskole til ferdig utdannet ved universitet uten å forlate kommunegrensen. Les mer om skoletilbudet.

Mange skoler kort reisevei

Vi ønsker å gi deg kjære leser, en god oversikt over hvilke skoler vi har i Horten. Det finnes 7 barneskoler, 3 ungdomsskoler, 1 videregående skole, og 1 universitet. Dette gjør at det er mulig å gjennomføre hele skolegangen fra start til slutt i Horten. Etter endt skolegang har vi et fantastisk bedriftsmiljø. Se mulighetene her! 


Barneskoler:

Skolekretsgrenser Kilde: Horten kommune.


Sentrum skole

Skolen har 506 elever fra 1-7 trinn. Les mer om skolen.

Granly skole

Skolen har 486 elever fra 1-7 trinn. Les mer om skolen.

Åsgården skole

Skolen har 220 elever fra 1-7 trinn. Les mer om skolen.

Lilleås skole

Skolen har 300 elever. Les mer om skolen.

Lysheim skole

Skolen har 230 elever fra 1-7 trinn. Les mer om skolen.


Fagerheim skole

Skolen har 120 elever fra 1-7 trinn. Les mer om skolen.


Nordskogen skole

Skolen har 320 elever fra 1-7 trinn. Les mer om skolen.


Ungdomsskoler:

Borre ungdomsskole

Skolen har cirka 300 elever. Les mer om skolen.


Holtan ungdomsskole

Skolen har cirka 400 elever. Les mer om skolen.


Orerønningen ungdomsskole

Skolen har cirka 260 elever. Les mer om skolen.


Horten Videregående Skole:

Skolen har både studieforberedene linjer og yrkesfag. Høsten 2019 flytter skolen inn bygget på bildet. Les mer om Horten VGS


Universitetet i Sør-Øst Norge - Campus Vestfold:

På Bakkenteigen ligger campus vestfold som er en del av Universitetet i Sør-Øst Norge. Les mer om campus vestfold.


Tilbake
Hva skjer ?