Foto: Supercruiser

Foto: Supercruiser

Ny gang- og sykkelbro til Karljohansvern!

Les noe av historikken til kanalbroen i Fyllinga og bli med på noe av reisen til hvordan den første skissetegningen av den nye brua over Hortenskanalen på Karljohansvern ble til!


Kort fergetur

Helt i starten var det ikke noe bru ved Fyllinga, så det har i lange tider blitt brukt båt hvis man skulle over kanalen. Det var satt opp brygger til formålet som du ser på bildet under (til høyre Kjærlighetsstien). Dette ble fort en fergeforbindelse hvor det var rutetid mellom klokken 9 på morgenen til 21 på kvelden hvor det kostet 2 øre for overfarten. Senere kom regjeringen med et forslag om å føre opp en bro over kanalen. Dette var på slutten av

1920 tallet.

Foto: Lokalhistorisk senter
Foto: Lokalhistorisk senter - Bro bygget etter forslag på 1920 tallet.

Nå bygges det en ny bru!

Nå i dag har hortenskanalen hele tre bruer. To gangbruer i hver ende, og en kjørebru omtrent i midten som nevnt ovenfor.

Broa ved fyllinga var en enkel tømmerbru på søyler og ble for en god stund siden erstattet med en enkel stålfagverksbru med tredekke. Begge gangbruene ble for en tid siden grundig sjekket og bruenes konstruktive tilstand er dårlig. Nå skal søndre bru erstattes med ny.


"Den nye brua må forholde seg til dagens tekniske krav som ikke gjaldt da de forrige bruene ble satt opp. For eksempel så har universell utforming ført til at det må tenkes nytt og dette har gjort prosjektet mer spennende samtidig som det gir brua en enda bedre kvalitet. " - var noe av det som måtte vurderes og tas hensyn til når skisseprosjektet ble satt i gang.

Foto: Supercruiser

Når en ny bru skal bygges er det også viktig at brua tilpasses det historiske miljøet, her er det flere muligheter. Det har vært tanker om å gjennskape den opprinnelige tømmerbrua fra 1920. Det er imidlertid ikke mulig å gjenskape denne med de tekniske forutsetningene som ligger til grunn for skisseprosjektet. Kommunen ønsker derfor at det sees på alternativer med bærende konstruksjon i tre og i stål. Ved en bærende konstruksjon i tre, uten fundamentering i kanalen, vil det være nødvendig å støtte opp konstruksjonen ved hjelp av fagverk eller stålkabler. Dette gjør også at konstruksjonen blir tyngre i uttrykket.


Det er ikke mulig å gjenskape konstruksjonen, men det er fokusert på å bevare formen og uttrykket. Slank, transparant og enkelt, skaper ikke kontrast i landskapet. Forslaget er derfor en stålbru med en underliggende bue, dette gir en slank og transparent konstruksjon. Rekkverket blir montert i stålbjelken, brua har tredekke som er bredere enn stålkassen og håndlist utføres også i tre. Treverket blir noe av det mest synlige elementet ved gangbrua, dette vil gi et mykere uttrykk og en pen gjenspeiling til den fantastiske naturen og kanalen på Karljohansvern.

Foto: Supercruiser - Skisse: Multiconsult

Ideforslaget er presentert på et skissenivå, og er ikke detaljprosjektert. Skissen over gir likevel et inntrykk av hvordan dette kan bli. 


Hva med dagens bru?

Dagens bru har rundt 50 hengelåser og de kan bety mye for de som har hengt dem opp. Hengelåser er et veldig fint element og et flott symbol som også skal videreføres til den nye brua. Det er ikke mulig å overføre dagens hengelåser direkte til ny bru, men det jobbes med løsninger for å bevare disse.  Det jobbes også med å tilrettelegge for at flere kan henge opp hengelåser i fremtiden.

Foto: Supercruiser

Vi i Horten er stolte av prosjektet og området rundt Karljohansvern og vil følge prosjektet videre.

Tilbake