Horten Montessoriskole

Horten Montessoriskole er en skole for alle som er basert på Maria Montessoris pedagogikk


Om oss

Horten Montessoriskole ble etablert i 2011, og drives etter Maria Montessoris prinsipper. Hun hadde et vitenskapelig og helhetlig syn på opplæringen, og la grunnlaget for en pedagogikk som nå, mer enn 60 år etter hennes død, fremdeles er moderne og banebrytende. Du finner oss i naturskjønne omgivelser langs Falkenstensveien. Vi er en heldagsskole for elever fra 1.-7.trinn, og har godkjenning for 40 elever.Hvorfor velge oss?

 

  • Vi har samme livssyn og mål som den offentlige skolen. Forskjellen ligger ikke i HVA elevene lærer, men HVORDAN.


  • Undervisningen foregår i små, aldersblandede grupper, satt sammen etter elevenes faglige og sosiale behov.


  • I aldersblandede grupper får alle mulighet til å lære noe av andre.


  • Vi forbereder og gir elevene et miljø som er tilpasset deres behov og det utviklingstrinnet de er på.

 

Merk! Vi har imidlertid ikke større muligheter for tilpassinger enn andre skoler.

 

  • Vi bruker montessorimateriell som er tilpasset alle fagområder.


  • Vi bygger opp selvstendighet og selvfølelse.


  • Elevene gis en reell mulighet til å påvirke egen hverdag og samtidig ta ansvar for det sosiale og faglige fellesskapet.

 


Horten Montessoriskole er en skole for alle. Vi er ingen spesialskole og har derfor kun mulighet til å legge tilrette på lik linje med offentlig skole. For noen passer offentlig skole best, for noen passer Montessori best. Det er viktig at du som forelder, og som kjenner ditt barn godt, gjør et godt valg av skole for ditt barn. Velkommen til oss!Er du interessert i å vite mer om oss, eller om montessoripedagogikken er du hjertelig velkommen til å besøke oss. Ta kontakt for å avtale tid.

 

Kontakt

Telefon: 904 03 402

Epost: post@hortenmontessori.no

Adresse: Falkenstensveien 349,

3189 Horten


hortenmontessori.no

Tilbake
Hva skjer ?