fb script

7Sense – Revolusjonerer landbruket med teknologi

7Sense i Horten er selskapet som står bak nye smarte teknologiske løsninger som gjør landbruket bedre. Men har du en god teknologi-idé innenfor et annet felt, kan det også være lurt å snakke med Hortensselskapet.

7Sense i Horten er selskapet som står bak nye smarte teknologiske løsninger som gjør landbruket bedre. Men har du en god teknologi-idé innenfor et annet felt, kan det også være lurt å snakke med Hortensselskapet.

– Horten er et Mekka for alle som driver med teknologi, det er utrolig mye som har sitt utspring her. Selv liker vi å kalle oss et innovasjonshus. Hos oss kan du komme og få utviklet en idé helt fra det er notater på en gul lapp til ferdig produkt som kan selges. I tillegg utvikler vi våre egne produkter som blant annet hjelper bønder å få kontroll på viktige deler av produksjonen sin, forteller daglig leder Max Tangen.

BEDRE FORVALTNING AV VANNRESSURSER

Det er landbruksproduktene som har gitt 7Sense mest oppmerksomhet. Selskapet har utviklet to potensielt revolusjonerende produkter. Et som overvåker langtidslagring av grønnsaker, påser at temperatur og fuktighet er riktig, og varsler hvis noe er galt – alt for å unngå svinn. Et annet produkt hjelper til i den kritiske sommersesongen under vanningsperioden.

– Vann er superviktig i vekstsesongen, og det er en veldig tøff periode for bøndene. Vi har utviklet en sensorenhet som bonden kan kople til sin eksisterende vanningsvogn. Vårt produkt hjelper bonden med å få bedre kontroll, redusere bruken av vann og optimalisere driften sin rett og slett, sier Max Tangen.

OPPTATT AV BÆREKRAFT

Tangen og resten av selskapet er opptatt av bærekraft og tror at nøkkelen til å utvikle gode løsninger fremover, er å finne skjæringspunktet mellom det å være langt fremme på teknologi og at produktene har et tungt bærekraftselement i seg.

– I tillegg må produktene våre være lett å ta i bruk, slik at de virkelig får bidratt til bærekraft som for eksempel å redusere matsvinn og vannbruk ute hos bøndene, sier Tangen.

INTERNASJONALT ANERKJENT

7Sense var nylig et av fem norske agritek selskaper som ble spesielt invitert til World Agri-Tech Innovation Summit i London. Her møtes folk fra hele verden for å diskutere nyvinninger innen landbruket. Og produktene til 7Sense høster stor anerkjennelse og mottakelse internasjonalt.

– Vi håper og tror at landbruksproduktene våre vil være med på å revolusjonere internasjonalt landbruk, spesielt vanningssystemet vårt. I mange deler av verden er forvaltning av ferskvann kritisk, og vårt produkt bidrar til å optimalisere vannmengden og hindre overforbruk. Dette er verdens første produkt i sitt slag, og vi har patentsøkt. Om noen år tror vi at det benyttes over hele verden – så vi har veldig spennende tider foran oss, sier Tangen.