til top

Om HortenLove

Vi skal vise frem Horten som en attraktiv kommune med mange muligheter. Noe som igjen kan være med på å

  • Øke kommunens innbyggertall,
  • At flere bedrifter etablere seg her
  • At folk bruker byen og de lokale tjenestene.

I tillegg skal HortenLove skape lokal stolthet, inkludering og deilig engasjement internt i Horten.

Vi er til for både gamle og nye hortensere – og for de som snart skal bli det.