til top

Rettigheter rundt logo

Bruken av filmer og logoen #Hortenlove er beskyttet i henhold til åndsverkslovens bestemmelser med følgende presiseringer;

1. Instagram, Facebook og andre sosiale medier: Innbyggerne og andre oppfordres til å benytte #hortenlove i forbindelse med positive bilder fra og om Horten. #-tagen er ikke omfattet av opphavsretten, den kan fritt benyttes av alle iht. regler / retningslinjer gitt av Facebook og Instagram, eller eventuelt andre sosiale medier.

2. Film. Alle som ønsker det kan linke til filmen, eller laste den ned for å gjøre visninger, for eksempel sammenheng med næringsliv, kommunepresentasjoner, skoler, private fremvisninger, osv. Det er ikke tillatt å gjøre endringer eller redigere i filmen, som for eksempel klipp, lyd, bildesammensetning, osv. Det er heller ikke tillatt å ta skjermbilder fra filmen til bruk i kommersiell sammenheng, uten etter samtykke fra opphavsmann (Hocus Focus AS).

3. Logoen. Hortenlove-foreningen forvalter rettighetene til logoen og bruken av denne. Det er opp til kommunen å bestemme hvem som kan benytte logoen og hvordan logoen kan benyttes. (Filmprodusent Hocus Focus AS og Formgiver Lighthouse Kreativt byrå har rett til å benytte logoen i egen markedsføring).

Det er ikke tillatt å benytte logoen på artikler som skal selges, uten etter samtykke fra Hortenlove-foreningen. 

Det er uten unntak ikke tillatt å foreta endring i logoens utforming, for eksempel med tanke på oppstilling eller endring av farger, uten etter samtykke fra formgiver/ opphavsmann (Lighthouse Kreativt byrå).

Det er heller ikke lov å etterligne / plagiere utformingen, iht. åndsverksloven.

Ved enhver tvil om bruken av film eller logo skal Hortenlove-foreningen kontaktes på forhånd.