fb script

Kongsberg Maritime – kartlegger verdenshavene fra Horten

Når nye havområder skal utforskes, fiskekvoter skal settes eller miner skal oppdages, er det sonarer fra Horten som gjør jobben.

Når nye havområder skal utforskes, fiskekvoter skal settes eller miner skal oppdages, er det sonarer fra Horten som gjør jobben. Kongsberg Maritime er det ledende selskapet i verden på sonarutstyr for utforskning, kartlegging og forvaltning av verdenshavene og havressursene. Selskapet utvikler maritime løsninger som brukes på båter og undervannsfartøy rundt om på alle verdenshav.

– Vi leverer sonarer og ekkolodd som ser og kartlegger havbunnen veldig detaljert. Vårt utstyr brukes også til å overvåke hvor mye fisk og hva slags fisk som er i havet samt å oppdage uønskede objekter i havet, som for eksempel miner, forklarer Bjørn Jalving, leder for subseavirksomheten i Kongsberg Maritime.

FORSKNINGSBÅTER PÅ ALLE VERDENSHAV

Selskapet leder an teknologiutviklingen innenfor feltet, og er storleverandør til forskningsbåter rundt om i hele verden.

Sonarene er også installert i små autonome undervannsfartøy som er utviklet i Horten og som kan være med når forsknings-skipene drar ut på havtokt.

– Vi leverer egne autonome, selvkjørende undervannsfarkoster med avansert sonarutstyr som kan gå ned til 6000 meters dyp, sier Jalving.

NÆRHET TIL HAVET

Kongsberg Maritim holder til på Strandpromenaden i Horten. Totalt er det ca. 420 mennesker innenfor alle funksjoner som er jobber her. Både selgere som kjenner markedet, utviklere som gjør at selskapet har et teknologisk forsprang, proffe prosjektledere samt dyktige folk innenfor administrasjon og produksjon.

I tillegg til god tilgang på kompetente medarbeidere i Horten, er nærheten til havet viktig for Kongsberg Maritime.

– Vi har til en hver tid tre båter ute på fjorden, året rundt. Ombord utvikler, demonstrer og tester vi systemene våre. At vi holder til her i Horten, ved Oslofjorden, er derfor essensielt for oss, sier Jalving.

BÆREKRAFTIG FORVALTING AV RESSURSENE

Havet er helt avgjørende for fremtiden til menneskeheten. 70 % av jorden er dekket av hav. God forvaltning av hav-ressursene er derfor livsviktig for bærekraftig utvikling. Og i det fremtidsperspektivet har Kongsberg Maritime en viktig rolle å fylle.

– Havet gir oss mat i form av fisk, det gir oss energi og det gir oss 50 % av det oksygenet vi puster. Derfor er det livsviktig å ta godt vare på havet. Blant annet blir 90 % av alle kvoter med bærekraftig fiske satt med kalibrert utstyr levert og produsert av oss i Horten. Gjennom våre systemer bidrar vi til bærekraftig aquakultur, og det er noe vi er veldig stolte av og som vi bare skal bli enda bedre på i fremtiden, sier Jalving.