fb script

Zimmer & Peacock– Skaper nye muligheter for diagnostikk helsevesenet

Det begynte som et tilfeldig møte på en teknologimesse i San Francisco. Nå utvikler Zimmer og Peacock biosensorprodukter for bedrifter over hele verden.

Det begynte som et tilfeldig møte på en teknologimesse i San Francisco. Nå utvikler Zimmer og Peacock biosensorprodukter for bedrifter over hele verden.


Fra hovedkontoret i Horten har Even Zimmer og Martin Peacock etablert et teknologiselskap med verdenssuksess. Selskapet skreddersyr biosensorer for ulike applikasjoner, en teknologi som blant annet kan brukes til å skape nye muligheter for direkte diagnostikk i helsevesenet.

Og markedet ser lovende ut.
 

– Sensorbransjen er i veldig vekst nå, så vi ser store muligheter, forteller Even Zimmer, som er daglig
leder i selskapet.

 

– Det er nå en gang slik at hvis du skal kontrollere noe, så må du kunne måle det. Og uten sensorer
får du ikke målt. Derfor ser vi store muligheter hos både våre nåværende og fremtidige kunder i
årene som kommer.

TILFELDIG MØTE I SAN FRANCISCO

I dag er Zimmer og Peacock en veletablert Horten-suksess. Eventyret startet derimot på den andre siden av kloden; da de to gründerne tilfeldigvis fant tonen på en teknologimesse i San Francisco. Tospannet opprettet først et selskap sammen i England, men bestemte seg snart for å flytte forretningene til Norge.

– Vi overførte alle ansatte og alle aktiviteter til Norge i 2016. Vi startet salgsselskapet i USA året etter, og nå er vi i ferd med å etablere oss i Asia.

SUKSESS PÅ FLERE MARKEDER

Selskapet utvikler biosensorer for flere ulike bransjer. Felles for disse sensorene er at de måler den nøyaktige konsentrasjonen av det kundene er ute etter.

– Vi pleier å kalle det biosensorer, men rent spesifikt er det altså en elektrokjemisksensor, utdyper Zimmer.

– Innenfor helseindustrien utvikler vi sensorer ment til å måle i blod, urin, spytt og tårer.

Selv om de jobber mot flere ulike bransjer, så er det innenfor helseindustrien at de fleste av kundene opererer:

– Vi har en del store kunder som lener seg på oss. Vi fungerer som deres utviklingsavdeling, og i startfasen er vi ofte også produksjonsavdelingen deres. Omtrent 80% av omsetningen vår stammer fra kunder innenfor helsesektoren, sier Zimmer.

MANGE KLOKE HODER I HORTEN

Mye har skjedd siden oppstarten, og i dag har Horten-firmaet trofaste kunder over hele verden; fra Japan til USA, Europa til Midtøsten. Zimmer er selv fra Horten, og han mener at valget av lokasjon har hatt en sterk påvirkning på firmaets suksess.

– Horten er unikt i Norge i den forstand at det er en liten by med et stort teknologimiljø. Dette gjør at vi kan trekke veksler på ansatte fra andre bedrifter, både som partnere og underleverandører i ulike prosjekter, forklarer Zimmer.

– Skal du ligge i Norge, og spesielt innenfor det området vi opererer i, så er nok Horten det beste stedet å være.

Det er også en fordel at Horten har etablert seg som et samlingspunkt for nye teknologitalenter. Zimmer og Peacock er avhengig av å ha et sterkt og kompetent team rundt seg, og de er aktive i å rekruttere fra det lokale studiemiljøet på Universitetet i Sørøst Norge. Denne tilgangen til talent kommer til å bli enda viktigere i årene som kommer.

– Biosensor er en ny bølge som kommer, så vi ser at det kan bli en utfordring for oss å følge med i tiden og å vokse på riktig måte, sier Zimmer.

Han er allikevel optimistisk over hva fremtiden vil bringe:

– Vi ser ikke utfordringer når det kommer til markedene eller kundene, der er det kun store muligheter
som venter!