til top

Edvard Munch i Åsgårdstrand

Kunsthistorien ble aldri den samme igjen etter Edvard Munch – Ikke Åsgårdstrand heller.

Stedet ble forløsende for Munch som kunstner, som maler av det moderne menneskets sjelsliv. Her fant kunstneren gjennom flere tiår inspirasjon – og menneskets sjelero og vennskap. Her vender Munch seg bort fra 1880-årenes realisme og søker sin romantikk i det sterkeste i naturen; livet selv. Og her går landskapet inn som et levende ledd i hans kunst. Det er her Munch blir de lyse, nordiske skyggeløse sommernetters maler.

De menneskelige dramaene i Livsfrisen - Munchs store kunstneriske prosjekt – finner sitt landskap og scene i Åsgårdstrand: “Frisen er tenkt som en rekke dekorative bilder som samlet skal gi et bilde av livet. Gjennom dem snor seg den buktende strandlinjen, utenfor ligger havet, som alltid er i bevegelse, og under trærnes kroner leves det mangfoldige liv med dets gleder og sorger.” 

De første årene leier Munch og familien seg inn på ulike adresser. Etter ni somre i Åsgårdstrand kjøper Munch i 1898 her sin første eiendom, i dag museet Munchs hus. Det er som om Munch etter huskjøpet får et enda sterkere forhold til stedet. Han beskriver selv følelsene rundt det å ha sitt første egne hjem: ”- Det var besynderlig at være så hos sig selv – i sitt eget Hus. Ingen behøvet at forstyrre ham. Det var hans Eiendom – Stort hadde det jo ikke kostet og fint var det ikke, men hans og der ute i Haven var alle Trærne hans – Stenene – Fuglene – Stranden – og Vandet der skyllet mot Stenene. Det var hans Himmel derover og hans Stjerne –”

Motivmessig endrer han nå fokus, og maler i de kommende årene en rekke bilder som viser hagen og huset, og det dagligdagse livet i byen. Det er også nå “Pikene på broen” blir til. Modellene er nabobarn, fiskere, hjelpere, venner og bekjente.  Han var godt likt av lokalbefolkningen, som forteller om en arbeidsom, ærlig og sjenerøs mann, som fra utlandet sendte både penger til stedets fattige, gaver og fødselsdagskort. Her sagt med Tante Karens ord ”Vi nyter stor aktelse her blant befolkningen for din skyld – full kreditt hos fiskerne, - når vi ikke har penger på oss, og høre ditt navn er nok.”

Det var til sitt hus Munch lengtet når han var i utlandet og i perioder følte seg nedfor og sliten. Da var det en trøst å planlegge neste sommer i Åsgårdstrand. ”Jeg håper tidlig å komme til  mitt hus – Jeg har stor lengsel til mitt hus og til mitt arbeide.»  

Slik går Åsgårdstrand som en rød tråd gjennom store deler av Munchs liv og kunst. Og i dag kan besøkende selv vandre i Munchs fotspor: Til steder han malte, enten på egenhånd eller delta på organiserte vandringer i Munchs landskap. De kan besøke og få omvisning i Munchs hus, som faktisk er verdens første Munch-museum. Og det eneste bevarte, intakte hjemmet etter verdenskunstneren. Et besøk her berører mennesker fra hele verden.

Museet byr også på ulike nyskapende digitale opplevelser. Munchs hus har utviklet en app som gjør det mulig for besøkende å få et inntrykk av hvor viktig hagen og eiendommen var for Munch. Og i det gamle rådhuset i Åsgårdstrand kan man i «Digitale Munch» oppleve Åsgårdstrand – sett med Munchs øyne. Her formidles det universelle ved Munchs kunst, her levendegjøres Munchs kunstverk fra Åsgårdstrand på en måte som både overrasker og fremkaller ulike følelser og stemninger.

Velkommen til Munchs Åsgårdstrand!