Foto: hortenhavneby.no

Foto: hortenhavneby.no

Horten Havneby

51 nye leiligheter oppføres i det sentrumsnære men også sjø-nære Horten Havneby.

Boliger som tåler en sjøsprøyt

Fokus i Horten Havneby er nærheten til sjøen og den fantastiske utsikten mot Horten Indre havn. Her er det også et grønt fokus, og det etableres gode felles uteområder med møteplasser og solrike private hager og oppholdsarealer. Det er også lagt vekt på å gi boligene et levende, variert og frodig preg – som en hageby.


Bebyggelsen framstår formmessig som mindre enheter og gir en egen identitet til hver enkelt bygning.Her er det valgt ytterkledning i materialer med lang levetid og minimalt vedlikehold. Her brukes 4 ulike teglvarianter med innslag av trepanel og fasadeplater. Felles parkeringskjeller og heis til hver etasje. Bygg A og B danner et felles tun med leke – og oppholdsarealer. Det er til sammen 4 hovedinnganger fra tunet, to til bygningen mot vest og to til bygningen i syd. Langs fasadene er det private terrasser som vender inn mot tunet og små private forhager som vender ut mot fortauet i syd og øst. De private arealene skjermes med formklipte hekker og levegger mellom terrassene.


Leilighetene er lyse og har god fasadelengde, store vindusflater og alternative uteplasser. I Indre Havneby borettslag trenger du ikke tenke på snømåking, gressklipping og utvendig vedlikehold. Her får du tid til fritid.

Foto: hortenhavneby.no

Byggeprosessen er startet!

19. November 2018 kunne hortenhavneby.no melde om at de var i gang med kjellerveggene på et av byggene. Prosessen med første byggetrinn som skal gi Horten 51 nye leiligheter er derfor startet. Når hele Horten havneby er bygget ferdig vil det bestå av 375 leilighter totalt! Les mer om prosjektet.

Tilbake
Hva skjer ?