Det spektakulære Marinemuseet i Horten

Dykk ned i Norsk histore og bli bedre kjent med museet som nå er erklært et av Norges nasjonale festningsverk og et av de marinemuseer i versom som lengst har holdt sammenhengende åpent for publikum.


Marinemuseet hovedoppgave

Marinemuseet ligger i Horten, på ligger i flotte omgivelse på den gamle marinebasen på Karljohansvern. Museet er et nasjonalt museum for Sjøforsvaret og er et av syv museer som inngår i organisasjonen Forsvarets museer som igjen er en del av Forsvarets Fellestjenester (FFT). Det har som hovedoppgave å bevare-, dokumentere og formidle Marinens materielle kulturarv og norsk marinehistorie.
Mannen som skapte museet

Kaptein CF Klinck er mannen som skapte museet. Han var en veteran fra krigen mot England, og da Norge kom i union med Sverige, fortsatte han i norsk tjeneste. I årene fremover tjenestegjorde han som skipssjef på flere av orlogsskip. Gjennom alle år hadde han samlet gjenstander, dokumenter og rariteter fra sin egen tjeneste – og saker han fikk kollegaer til å ta med fra alle verdens hjørner. I august 1853 tilbød han sin samling til Marinedepartementet, mot at det ble opprettet et marinemuseum og mot at han selv fikk bestyre dette til sin død.


Ved Klincks død i 1860 kan det virke som Marinens ledelse ikke lenger var seg bevisst at det i hans hjem formelt var opprettet et marinemuseum. Hans enke må derfor tilskrive Marinens ledelse i Horten og gjøre de oppmerksomme på dette. Marinedepartementet gir i desember 1860 Karljohansvern Verft myndighet til å ta imot samlingen.


Flere bevarte fartøyer

Utstillingene dekker blant annet storhetstiden til den dansk-norske marine, kanonbåtkrigen, oppbygningen av en egen norsk marine, unionsoppløsningen og utviklingen før-, under- og etter de to verdenskrigene. Med sine mer enn 150 fartøysmodeller og mengden av gjenstander får publikum en unik nærhet til historien. Du kan også få en guidet omvisning som kan avtales uavhengig av åpningstider. Det er nå gratis guidet tur på idyllike Karljohansvern hver søndag i hele Juni, Juli og August 2019.


Marinemuseet har også flere bevarte fartøyer, blant annet «Rap», Norges og verdens første dedikerte torpedobåt, samt utendørsutstilling med ubåten KNM «Utstein» og MTBen KNM «Blink». Begge av de sistnevnte skip er åpne for publikum i åpningstiden. Ved siden av det museale kan Marinemuseet tilby flere historiske tjenester som et stort fagbokbibliotek, bildesamling og tegningsarkiv.

Åpningstider 

  • Mai til September: alle dager kl 12-16
  • Oktober til April: kun søndager fra kl 12-16
  • Helligdager stengt


7 tonn tunge tårnet

Fredag 18. januar hadde Benjamin Brittens opera Billy Budd norgespremiere på Operaen i Bjørvika. Forestillingen utspillet seg på en klaustrofobisk ubåt under andre verdenskrig. Det er en opera om et hardt maskulint miljø, om undertrykt begjær og tyngende skyldfølelse – men også om opprør, om skjønnhetens kraft og å slippes fri.


Operaen lånte det store tårnet til Norges første undervannsbåt og det ble utlånt fra Marinemuseet og det nesten 7 tonn tunge tårnet ble fraktet fra Horten og løftet på plass i begynnelsen av januar. Derfor stod, for noen dager, tårnet på norges første ubåt - Kobben (fra 1909) utenfor operaen i Bjørvika.Marinemuseet er et av Hortens historiske perler som verdsettes veldig høyt og som Horten er veldig stolte av å ha. Museet er ekstra spektakulært for det ligger i de flotteste omgivelser, er drevet i mange år og stadig vedlikeholdt mot en enda mer positiv retning. Mye spennende historie, overraskende funn, bevarte gjenstander og et pent lokale hvor du enkelt dykker dypt ned i hva historen har å by på. Les mer om Hortens historie på Hortenlove.noTilbake